Symphony of the Body

poster-english_WEB

Film poster Symphony of the Body — Design: Studio THO

Film poster Symfonie van het Lichaam — Design: Studio THO

Curtas2019_laurels_OfficialSelection(png)
fiver finalistas

Logline

Symphony of the Body is a short dance film about architecture, with flamenco dancer Eduardo Guerrero and flamenco singer and saxophonist Antonio Lizana. It is an ode to the body's ability to claim space in the overwhelming architecture of Rotterdam.

Hoe maak je als mens contact met de gebouwde omgeving? Filmmaker Monica Ruiz onderzoekt in de korte film ‘Symfonie van het Lichaam’ de grens tussen ratio en gevoel met station Rotterdam Centraal in de hoofdrol. Twee vooraanstaande Spaanse artiesten interpreteren hun contact met de ruimte in dans en muziek. Vrijdag 14 juni gaat de film in première in het charismatische POST gebouw. Een feestelijk evenement in het kader van Rotterdam Architectuur Maand, aangekleed met een gesprek met onder meer Jan Benthem en een live performance van de artiesten uit de film.

Synopsis

While trains and travelers come and go in Central Station of Rotterdam which is as massive as it is impressive, two men find each other in music and dance. This poetic and musical film explores functional architecture and the body. With prodigy flamenco dancer Eduardo Guerrero and magisterial singer and saxophonist Antonio Lizana.

Hoe maak je als mens contact met de gebouwde omgeving? Filmmaker Monica Ruiz onderzoekt in de korte film ‘Symfonie van het Lichaam’ de grens tussen ratio en gevoel met station Rotterdam Centraal in de hoofdrol. Twee vooraanstaande Spaanse artiesten interpreteren hun contact met de ruimte in dans en muziek. Vrijdag 14 juni gaat de film in première in het charismatische POST gebouw. Een feestelijk evenement in het kader van Rotterdam Architectuur Maand, aangekleed met een gesprek met onder meer Jan Benthem en een live performance van de artiesten uit de film.

Motivation

How can a person contact the built environment? Filmmaker Monica Ruiz researches the balance between ratio and feeling while experiencing architecture, especially in Rotterdam, where functionality, efficiency and modern architecture dominate. Does the massive and impressive Central Station give way to the individual will?
The Central Station is designed by Team CS: West 8, MVSA Meyer, van Schooten Architecten and Benthem Crouwel Architects. 
Architect Jan Benthem: “I wanted to create allure of a global city directly at the platform. As if directly from the train you enter the city.”
Filmmaker Monica Ruiz is impressed by the beauty and grandeur of the station, but beauty does not make her feel at ease here. She wonders if allure is the most appropriate ambiance to build up intimate memories at a station, memories about traveling and meeting people.

Hoe maak je als mens contact met de gebouwde omgeving? Filmmaker Monica Ruiz onderzoekt in de korte film ‘Symfonie van het Lichaam’ de grens tussen ratio en gevoel met station Rotterdam Centraal in de hoofdrol. Twee vooraanstaande Spaanse artiesten interpreteren hun contact met de ruimte in dans en muziek. Vrijdag 14 juni gaat de film in première in het charismatische POST gebouw. Een feestelijk evenement in het kader van Rotterdam Architectuur Maand, aangekleed met een gesprek met onder meer Jan Benthem en een live performance van de artiesten uit de film.

bQs4JH8N9BmOIiYd

Jan Benthem at Rotterdam Centraal Foto: Monica Ruiz

Jan Benthem in het Centraal Station Rotterdam Foto: Monica Ruiz

“La música no llena el espacio, lo crea.”

“Muziek vult niet de ruimte, ze creëert juist ruimte.”

“Music doesn't fill space, it creates it."

“La música no llena el espacio, lo crea.”

R. Andrés

R. Andrés

_MG_1817
_MG_2045

Eduardo Guerrero

IMG_1873

Eduardo Guerrero, from Cádiz (Spain), studied Spanish dance, modern dance and flamenco. He is a great connoisseur of the essence of flamenco. He currently has 5 dance shows. His latest is Sombra Efímera. Guerrero is the great prodigy of flamenco.

De uit Cádiz (Spanje) afkomstige Eduardo Guerrero studeerde Spaanse dans, moderne dans en flamenco. Hij is een grote kenner van de essentie van flamenco. Hij heeft momenteel 3 dansspektakels: Guerrero, Desplante en Callejón de los Pecados. En toerde in november 2018 door Amerika met zijn vierde show: Gaditanía. Zijn laatste show, getiteld Onírico, is eind 2018 uitgekomen. Eduardo Guerrero staat op het punt van doorbreken op wereldniveau.

Flamenco has a very strict regime of rhythms and dance styles. The purists prefer to conserve flamenco the way it is: dancers who do not adhere to this principle do not dance flamenco. Some even go further and say that you can only dance and sing flamenco when you are born in the clan, like the gitanos (gypsies). This puts a lot of pressure on maintaining the styles and forms.

Flamenco kent een zeer strikt regime van ritmes en dansstijlen. De puristen houden flamenco het liefst hetzelfde. Wie zich daar niet aan houdt, danst geen flamenco. Sommigen gaan zelfs verder en stellen dat je flamenco alleen kan dansen en zingen als je ‘t in je bloed hebt, zoals de gitanos (zigeuners). Dit levert een grote druk op behoud van de vorm. 

_MG_1885

“Entonces el Flamenco es un muro con el que chocas y una y otra vez, pero ante el que yo no me paro, choco e intento escalarlo para ver que hay detrás de ese muro. No me importa seguir hacia adelante, saltar ese muro y volver a el cada vez que sea necesario.”

 
“Flamenco is like a wall that you come up against time and time again, but I won't let it stop me. I bump into it and try to climb that wall to see what lies behind it. I think it's great to step over it, go straight on and always return to it when needed.”

“Entonces el Flamenco es un muro con el que chocas y una y otra vez, pero ante el que yo no me paro, choco e intento escalarlo para ver que hay detrás de ese muro. No me importa seguir hacia adelante, saltar ese muro y volver a el cada vez que sea necesario.”

 
“Flamenco is als een muur waartegen je keer op keer oploopt, maar ik laat me er niet door stoppen. Ik bots ertegen en probeer die muur te beklimmen, om te zien wat erachter ligt. Ik vind het prima om eroverheen te stappen, rechtdoor te gaan en er ook steeds naar terug te keren, als het nodig is.”

 

Eduardo Guerrero is always trying to conquer the limits and walls that flamenco builds: "It is the only way to grow for us, as artists and the art of flamenco itself."

Eduardo Guerrero is altijd bezig de grenzen en muren die flamenco optrekt te overwinnen: “Het is de enige manier om te kunnen groeien, voor zowel ons als artiesten, als de kunst van de flamenco zelf.”

Antonio Lizana

antonio

The saxophonist, singer and composer from Cádiz experiments with rhythms and melodies in his organic sounding flamenco-jazz mix. In the energetic improvisations he "sings" flamenco with his sax and makes his flamenco voice swing over modern jazz harmonies.
 
His music not only transcend the limits of flamenco tradition, but also the limits of what is possible in music. He sings and plays saxophone with incredible energy and a endless breath.

De saxofonist, zanger en componist uit Cádiz experimenteert met ritmes en melodieën in zijn zeldzaam organisch klinkende flamenco-jazz mix. In de energieke improvisaties “zingt” hij flamenco met zijn sax en laat hij zijn flamenco stem swingend over moderne jazz harmonieën klinken.

Zijn muziek gaat niet alleen voorbij aan de grenzen van de flamenco traditie, maar ook aan de limieten van wat mogelijk is in muziek. Hij zingt en speelt saxofoon met een ongelooflijke energie, en vooral eindeloze adem.

Curtas2019_laurels_OfficialSelection(png)
fiver finalistas

Official selection Curtas Villa do Conde, 2019, Lisboa, Portugal, july 2019.

Finalist Fiver Award 2019, Madrid, Spain, october 2019.

Cast & crew

Dance Eduardo Guerrero
 
Music Antonio Lizana
 
Written and directed  by Monica Ruiz
 
D.O.P. and colorist Matija Pekić

 2nd camera and editor Jesse Immanuel Bom

Assistant producer Dzenita Camo

On set audio and sound mix Henk-Jelle de Groot

Sound Design Serge Dusault

Gaffer Mihai Gui

 Titles Abe Haine

 Producers Movie-mento / René Mendel & Mira Mendel

Special thanks to Ginette Lavell, Maaki Nurmeots, Noud Heerkens, Thomas Eekhof

 

 This film is made thanks to funders, in particular 

 

SCI_Woordbeeld_EN_1_regel_RGB_White
Volkskracht-PMS
BC_logo_with_name_wit


and

Architectuur Instituut Rotterdam
Auteursbond
Flamenco Biënnale Nederland
Flamenco Festival Rotterdam
Podium Grounds
Poetry International
Rotterdam Architectuur Maand
Zeelenberg Architectuur