COB als netwerkorganisatie verbindt partijen om intelligente en betrouwbare oplossingen te bieden bij vraagstukken waar de ondergrond een rol in kan spelen op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, veiligheid en milieu. Het COB organiseert jaarlijks een symposium.

COB

Introductie voor de dag van het ondergronds bouwen 2006

Film waarin het programma van de dag van het ondergonds bouwen 2006 wordt aangekondigd.
informatieve film
2006
SERIE:
COB
IN OPDRACHT VAN:
Lubbe Vlieger Communicatie
Centrum Ondergronds Bouwen

De stad, de Noord-Zuidlijn en de omgeving

Film over de niet-technische aspecten van een groot bouwproject, de Noord-Zuidlijn, in Amsterdam.
informatieve film
2006
SERIE:
COB
IN OPDRACHT VAN:
Lubbe Vlieger Communicatie
Centrum Ondergronds Bouwen

Een reis door de tijd onder Amsterdam

Film over ondergronds bouwen over de eeuwen heen in Amsterdam, met tekst en stem van Willem de Ridder.
informatieve film
2006
SERIE:
COB
IN OPDRACHT VAN:
Lubbe Vlieger Communicatie
Centrum Ondergronds Bouwen

Ondergronds actueel

Film over andere ondergronds bouwprojecten in Amsterdam dan de Noord-Zuidlijn.
informatieve film
2006
SERIE:
COB
IN OPDRACHT VAN:
Lubbe Vlieger Communicatie
Centrum Ondergronds Bouwen
beleid
bouwen
buurt
cultuur
dans
emancipatie
espaņol
festival
gemeente
integratie
jongeren
klimaat
kunst
marokko
muziek
onderwijs
politiek
rotterdam
ruimtelijke ordening
sociaal
techniek
voorlichting
up