5 Strings, 5 Strengths

In a city devoid of contact, a cellist discovers the dark side of her inner world but also the beauty of emptiness in the city of Rotterdam.

In een stad gespeend van contact ontdekt een celliste de donkere kant van haar innerlijke wereld, maar ook de schoonheid van de leegte in de stad Rotterdam.

Still 1 5 strings, 5 strengths kopie

Synopsis

5 strings, 5 strengths is a musical journey in which a cellist is confronted with her own shadow. In her wandering through the empty city of Rotterdam, she goes through 5 locations, 5 compositions on her 5-string cello and 5 other instruments. And the 5 stages of grieving.

Synopsis

5 strings, 5 strengths is een muzikale reis, waarin een celliste wordt geconfronteerd met haar eigen schaduw. In haar dwaaltocht door de lege stad van Rotterdam doorloopt ze 5 locaties, 5 composities op haar 5-snarige cello en 5 andere instrumenten. En de 5 stadia van rouwen.

Still 4 5 strings, 5 strengths kopie

Lauriane Ghils — Ngoni
Nabou Claerhout — Trombone
Simone van der Weerden — Bandoneon
Elena García Verduras — Cello
María Martínez — Marimba
Maureen Ghazal — Poet
Sara Abraham — Voice-over
Marta González Pérez — Compositions on 5-string cello
Monica Ruiz — Direction, camera and edit

Still 5 5 strings, 5 strengths kopie

Live program 5 strings, 5 strengths

Schermafbeelding 2023-04-11 om 17.49.01-2

5 strings, 5 strengths is also a film, music, poetry and dance program lasting about 1 hour.

The program starts with the short film 5 strings, 5 strengths (18').

In the program 5 strings, 5 strengths, Maureen Ghazal recites her poem "We are I from the Other" (in English or Dutch), in interplay with music by Marta González on her 5-string cello (10').

5 strings, 5 strengths is ook een film-, muziek-, poëzie- en dansprogramma van ongeveer 1 uur.

Het programma start met de korte film 5 strings, 5 strengths (18’). Het is een muzikale reis, met in het midden het gedicht “We are I from the other” van Maureen Ghazal.

In het programma 5 strings, 5 strengths draagt Maureen Ghazal haar gedicht “Wij zijn ik uit de Ander” voor (in het Engels of Nederlands), in samenspel met muziek van Marta González op haar 5-snarig cello (10’).

perdu-2

 

Pauline Briguet performs a solo dance to cello music by Marta or to recorded music, with stills of the empty city of Rotterdam projected in the background. (10')

Optional Q&A in English with initiator Marta González Pérez and filmmaker Monica Ruiz (10').

Pauline Briguet voert een solo dansperformance uit op cello muziek van Marta, met op de achtergrond stills van de lege stad Rotterdam geprojecteerd.

Optioneel kan er een Q&A gehouden worden in het Engels, met initiatiefneemster Marta González Pérez en filmmaker Monica Ruiz (10’). 

Schermafbeelding 2023-04-11 om 17.54.07-2

Marta González Pérez — Concept & Cello
Monica Ruiz — Film
Maureen Ghazal — Poetry 
Pauline Briguet — Dance

This project was created with the support of Stichting Droom en Daad. And the Municipality of Rotterdam.

Are you interested? Please contact:
monica@movie-mento.com

 

 

 

 

Marta González Pérez - concept & Cello

Monica Ruiz — Film
Maureen Ghazal — Poëzie 
Pauline Briguet — Dans

Dit project is tot stand gekomen met de steun van Stichting Droom en Daad. En de Gemeente Rotterdam.

 Heeft u interesse? Neem contact op met:
monica@movie-mento.com