Essays over de toekomst

Deelgemeente Rotterdam Noord en com.wonen werken aan een toekomstvisie voor stedelijke ontwikkeling van Rotterdam Noord. Bewoners en middenstanders van dit gebied geven hun mening over de toekomst van Noord. De film wordt tijdens rondetafel gesprekken getoond om het publiek te prikkelen tot een bijdrage aan de visie.
teaser
2004
SERIE:
IN OPDRACHT VAN:
Video 2000
Lubbe Vlieger Communicatie
MOVIE-MENTO:
Interview, montage
beleid
bouwen
buurt
cultuur
dans
emancipatie
espaņol
festival
gemeente
integratie
jongeren
klimaat
kunst
marokko
muziek
onderwijs
politiek
rotterdam
ruimtelijke ordening
sociaal
techniek
voorlichting
up